Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Päivi Korhonen
yleislääketieteen professori
Turun yliopisto, Kliininen laitos
p. 040-765 3257
paikor@utu.fi

Sihteeri: Kirsi Rantanen, HYKS / neurologian klinikka
Puh. 09-4711
Sähköposti: kirsi.rantanen@hus.fi
Osoite: HUS, PK-keskus, Neurologian linja

Varainhoitaja-sihteeri: Taina Mertamo, TYKS sisätautiklinikka
Puh. 02-3132000
Sähköposti: taina.mertamo@tyks.fi
Osoite: TYKS, Sisätautien klinikka, PL 52, 20521 Turku

Yhdistyksen toimiston sähköposti: toimisto@svpy.fi

Internetsivut:
www.svpy.fi
www.suomenverenpaineyhdistys.fi
www.verenpaineyhdistys.fi